C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯ СЪД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

Контакти

 

Адрес: София 1000, бул. „Витоша”№ 2, Съдебна палата

 

Длъжностно лице по защита на данните

Татяна Веселинова Проданова – титуляр

Електронна поща: voas@justice.bg *

 

  • Използва се само за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от Военно-апелативния съд в качеството му на администратор, както и за упражняване на правата Ви по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация